SNOOKER 247 


Snooker- och carambolehall i Sollentuna, Stockholm


Öppet dygnet runt!

KOM OCH SPELA!

SNOOKER

Sju nyklädda 12ft snookerbord varav ett uppvärmt STAR bord med tournament cut storlek på hålen

CARAMBOLE

Tre splitter nya Platin 10ft helmatch bord, självklart uppvärmda

POOL

Ett Brunswick 9ft "vanligt" poolbord

Grupp 1
Jim Johansson
Walter Laikre
Suleman & Mehdi Ghazzal
Helena, Erik & Ann-Sofie
Bairaq & S-O
Anna Czarnecki
Margareta Czarnecki
Richard Renström, Jakob Godin, Gul Mir, Naeem Khan
Anders Czarnecki
01
Niklas Wirtanen
Czarnecki
Waleed Khan
Nico Zanjani
Mehdi Ghazzal
Johan Hansson
Belan Sharif
Jim Johansson 2
Gul Mir
Arpat Pulat

Om oss

Kommer snart

Kontakta oss